หนังสือรับรองสถานะบุคคลเล่ม Ci (สีเขียว)

ศูนย์บริการทำเล่ม CI เมียนมา(พม่า)

หนังสือรับรองสถานะบุคคลเล่ม Ci (เล่มสีเขียว) ที่ศูนย์บริการ OSS

อ่านบริการ ตามความต้องการ

 

แผนที่ ศูนย์ที่ตั้ง

สถานที่ตั้งศูนย์บริการ (สแกน QR Code เพื่อดูแผนที่)

 1. จังหวัดชลบุรี
 2. จังหวัดระนอง
 3. จังหวัดเชียงใหม่
 4. จังหวัดสมุทรปราการ
 5. จังหวัดสมุทรสาคร

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 


ดำเนินการเปลี่ยนเล่ม CI ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล

บริการเปลี่ยนเล่ม CI เป็น CI

เอกสารแรงงาน

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI (สีเขียว) เล่มเก่า
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
 • บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้ามี)

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI (สีเขียว) เล่มใหม่
 • ตรวจ ATK ก่อนเข้าศูนย์
 • รถเดินทางไปศูนย์

 


ดำเนินการเปลี่ยนเล่ม CI ย้ายวีซ่า พร้อมต่อวีซ่า

บริการเปลี่ยนเล่ม Ci เมียนมา พร้อมทำวีซ่าทำงานถึง 13 กพ 66

เอกสารนายจ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • สัญญาอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์, สัญญาเช่าร้านอาหาร , สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา ฯลฯ

เอกสารแรงงาน

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI (สีเขียว) เล่มเก่า
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
 • บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้ามี)

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI (สีเขียว) เล่มใหม่
 • ตรวจ ATK ก่อนเข้าศูนย์
 • รถเดินทางไปศูนย์
 • วีซ่าทำงานถึง (13 กุมภาพันธ์ 2566)
 • ย้ายวีซ่าทำงาน จากเล่มเก่า ไปเล่มใหม่

 

บริการทำพาสปอร์ต Ci พร้อมต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า

 

ดำเนินการเปลี่ยนเล่ม CI, ย้ายวีซ่า, ต่อวีซ่า, ต่อใบอนุญาตทำงาน

เอกสารนายจ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • สัญญาอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์, สัญญาเช่าร้านอาหาร , สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา ฯลฯ

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI (สีเขียว) เล่มเก่า
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
 • บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้ามี)

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI (สีเขียว) เล่มใหม่
 • ตรวจ ATK ก่อนเข้าศูนย์
 • รถเดินทางไปศูนย์
 • ใบอนุญาตทำงานถึง (13 กุมภาพันธ์ 2566)
 • วีซ่าทำงานถึง (13 กุมภาพันธ์ 2566)
 • ย้ายวีซ่าทำงาน จากเล่มเก่า ไปเล่มใหม่

 

ต่อวีซ่าทำงาน ใบอนุญาตทำงาน ถึง 13 ก.พ. 66

กรณีมีเล่ม อายุถึง 13 ก.พ. 66 แล้ว
ต่อวีซ่าทำงาน ใบอนุญาตทำงาน ถึง 13 ก.พ. 66

เอกสารนายจ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • สัญญาอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์, สัญญาเช่าร้านอาหาร , สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา ฯลฯ

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI (สีเขียว) หรือ หนังสือเดินทาง PJ  (สีแดง)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

สิ่งที่ได้รับ

 • ใบอนุญาตทำงานถึง (13 กุมภาพันธ์ 2566)
 • วีซ่าทำงานถึง (13 กุมภาพันธ์ 2566)
 • ย้ายวีซ่าทำงาน จากเล่มเก่า ไปเล่มใหม่

ดำเนินการภายใต้

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮิวแมน แกรนด์ จำกัด

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ นจ. 0211/2562

ปรึกษาเรา 094 956 8756