บริการทำพาสปอร์ต TD (เล่มสีดำ) เล่มใหม่

พาสปอร์ตกัมพูชา TD (เล่มสีดำ)

บริการทำพาสปอร์ต TD (เล่มสีดำ) แรงงานไม่ต้องกลับประเทศ

บริการทำหนังสือเดินทาง TD (เล่มสีดำ)

 

สำหรับกลุ่มมติ ครม. 28 กันยายน 2564

ราคา 7,000 บาท (ราคารวมบริการและค่าธรรมเนียมแล้ว)

สิ่งที่ได้รับ

  • หนังสือเดินทางเล่มใหม่ TD (สีดำ) อายุ 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า
  • รูปถ่ายแรงงาน
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเกิด

ระยะเวลา

  • 5-7 วันทำการ